การแปลงไฟล์ Audio สำหรับระบบ Auto Attendance(AA) บน Cisco Unified Contact Center Express(UCCX)

เมื่อเราต้องการอัพโหลดไฟล์เสียง(หรือ Promt) ที่อัดมาสำหรับใช้ในระบบตอบรับอัตโนมัติ(Auto Attendance) มักจะพบว่า เมื่ออัพโหลดขึ้นไป และทดลองโทรเข้ามา ปรากฏว่า ไม่มีเสียงที่ใส่ไว้ หรืออาจะเป็นเสียงที่ผิดเพี้ยน ไม่ตรงกับที่เราอัดมา ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเกิดจาก Format ของไฟล์ Audio ที่เราอัพโหลดขึ้นไปนั้น ไม่ตรงกับที่ Cisco UCCX กำหนด ซึ่งรูปแบบไฟล์ Audio ที่ใช้บน Cisco UCCX มีรูปแบบดังนี้

 • นามสกุลเป็น .WAV File
 • Format : CCIT U-Law
 • Sample Size : 8-bit
 • Sample Rate : 8kHz

ซึ่งเราสามารถหาโปรแกรมต่างๆ มีคุณสมบัติในการแปลงไฟล์ มาแปลงให้ตรงกับคุณสมบัติข้างต้น
ในบทความนี้ จะแสดงวิธีการ Convert ไฟล์ ให้ตรงตาม Format ที่ Cisco UCCX กำหนด โดยใช้โปรแกรม GoldWave

 1. Dowload โปรแกรม GoldWave
  ในการ Convert ไฟล์ ให้ตรงตาม Format ของ Cisco UCCX เราสามารถใช้ความสามารถของโปรแกรม GoldWave เวอร์ชัน ฟรี! ได้
  โดยเข้าดาวโหลด ได้ที่ https://www.goldwave.com

2. Open ไฟล์ Audio ที่ต้องการแปลง
ไปที่ File >> Open

3. แปลงไฟล์ให้ตรงตาม Format

 • โดยไปที่ File >> Converted Save >> Wave >> Telephone, u-law
 • จากนั้น โปรแกรมจะสร้างไฟล์ .wav ใหม่ขึ้นมาอัตโนมัติ จะเก็บอยู่ที่เดียวกับไฟล์ต้นฉบับ ที่เรา เปิดขึ้นมา

4. ตรวจสอบ Format file

จะเห็นว่า Format ของไฟล์ที่ได้ หลังจาก Convert มานั้น ตรงตามที่ Cisco UCCX กำหนด หลังจากนั้น เราก็สามารถนำไฟล์นี้ไปอัพโหลดเป็นเสียง Auto Attendance ได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วครับ