การติดตั้ง Cisco ISE 2.4.0.OVA บน VMware ESXi 6.7

ปัญหา
การติดตั้ง ISE.OVA ลงบน VMware ไม่สามารถทำได้โดยตรง เนื่องจากเกิดปัญหาดังนี้
  “A Required disk image was missing”

          จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง ISE ได้  ซึ่งวิธีแก้ อาจจะแก้โดยใช้ Script ในการติดตั้ง แต่จากการทดลองมันไม่เวิร์กเท่าที่ควร แต่วีธีการที่จะนำเสนอต่อไปนี้ สามารถใช้งานได้ 100% ครับ

 1. ดาวน์โหลด VMware OVF Tool มาติดตั้งลงบนเครื่อง Laptop ของเรา
  สามารถเข้าไปดาวน์โหลด เลือกเวอร์ชั่น และระบบปฏิบัติการตามที่ต้องการ ในลิ้งนี้ได้เลย
  https://www.vmware.com/support/developer/ovf

              ** ในการบทความนี้ใช้ VMware OVF Tool Version 4.0.0 และ Cisco ISE .OVA Version 2.4.0

 2.  ทำการแปลงไฟล์จาก OVA ไปเป็น ISE.VMX และแปลง ISE.VMX ไปเป็น ISE.OVF โดยมีวิธีการดังนี้
   –   เราสามารถแปลง OVA ไปเป็น ISE.OVF ได้เลย แต่จากการทดลองยังเกิดปัญหาเดิมเหมือนกับตอนที่ใช้ ISE.OVA ครับ แสดงดังรูป

วิธีการแปลงไฟล์ .OVA เป็น .VMX

 • เข้าไปที่ Folder ที่เราติดตั้ง VMware OVF Tool โดย Default จะอยู่ที่ C:\Program Files\VMware\VMware OVF Tool

 • พิมพ์ cmd ที่ช่อง URL จากนั้น กด Enter เพื่อทำการเปิด Command Line โดย Set Path เป็น โฟลเดอร์ปัจจุบันที่เราอยู่

 • ทำการแปลงไฟล์จาก .ova ไปเป็น .vmx โดยใช้คำสั่งดังนี้

ovftool.exe “E:\ISE-2.4.0.357-virtual-Eval.ova” “C:\Users\lenovo\Desktop\ISE\ISE-2.4.0.357-virtual-Eval.vmx”

โดยที่

E:\ISE-2.4.0.357-virtual-Eval.ova คือ Folder ที่เก็บไฟล์ ISE.OVA ของเรา

C:\Users\lenovo\Desktop\ISE\ISE-2.4.0.357-virtual-Eval.vmx คือ Folder ที่เราจะใช้เก็บ ISE.vmx หลังจากแปลงไฟล์

 • หลังจากแปลงไฟล์สำเร็จ จะแสดงข้อมูลดังนี้

 • ไฟล์ที่ได้จากการแปลง จะมี 2 ไฟล์ คือ .vmx และ . vmdk แสดงดังรูป

วิธีการแปลงไฟล์ .VMX เป็น .OVF

ข้อควรระวัง หากใช้ชื่อเดิม ห้ามใช้ Folder ซ้ำกับตอนแปลง .OVA เป็น .VMX เนื่องจากโปรแกรมจะสร้างไฟล์ที่ชื่อเหมือนกัน จะทำให้ไม่สามารถแปลงไฟล์ได้

ใช้คำสั่งดังนี้
ovftool.exe C:\Users\lenovo\Desktop\ISE\ISE-2.4.0.357-virtual-Eval.vmx C:\Users\lenovo\Desktop\ISE\OVF\ISE-2.4.0.357-virtual-Eval.ovf

โดยที่

C:\Users\lenovo\Desktop\ISE\ISE-2.4.0.357-virtual-Eval.vmx  คือที่อยู่ของ ISE.vmx ที่เราแปลงไปก่อนหน้า

C:\Users\lenovo\Desktop\ISE\OVF\ISE-2.4.0.357-virtual-Eval.ovf คือ ที่อยู่ของ .OVF ที่เรากำลังจะแปลงไฟล์

หลังจากทำการแปลงไฟล์สำเร็จจะแสดงผลลัพธ์ดังนี้

หลังจากแปลงไฟล์จะได้ ไฟล์ทั้งหมด 3 ไฟล์ ดังนี้


   3. การติดตั้ง OVF บน VMware ESXi

 • Create New Virtual Machine >> Click Creat/Register VM

 • Select “Deploy a virtual machine from an OVD or OVA file”

 • ตั้งชื่อ Virtual Machine และคลิก Select file

 • เลือกไฟล์ .OVF กับ .VMDK จากนั้นกด Open

 • ตรวจสอบไฟล์ที่เลือก และ กด Next

 • เลือก Datastore และกด Next

 • เลือกรูปแบบการจองพื้นที่ Disk และ กด Next

โดยที่
Thin Mode จองเนื้อที่ที่บนดิสก์เท่าที่ใช้งานจริง เช่น ISE ต้องการจองเนื้อที่บน Disk 600GB แต่ ISE ใช้เนื้อพื้นที่ในการเขียนข้อมูลเพียง 40 GB การใช้ Thin Mode จะทำการจองพื้นที่เพียง 40 GB เท่านั้น

Thick Mode จองพื้นที่บนดิสก์เท่ากับที่ระบบปฏิบัติการนั้น ๆ ต้องการ เช่น ISE ต้องการจองพื้นที่ 600 GB การใช้ Thick Mode จะทำการจองพื้นที่ 600GB ให้กับ ISE ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานเนื้อที่ทั้งหมดก็ตาม
เลือกโหมดตามความเหมาะสมได้เลยครับ หากมีพื้นที่เยอะๆ ก็เลือก Thick Mode ไปได้เลยครับ แต่ในกรณีนี้ จะเลือกเป็น Thin Mode เนื่องจากมีพื้นที่น้อย

 • ผ่านฉลุยครับ กด Finish เพื่อทำการติดตั้ง ได้เลย

 • รอ VMware Import File ไปยัง Datastore

 • หลังจาก Import File สำเร็จ เมื่อเราเข้าหน้าต่างของ ISE จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป ให้เรา พิมพ์ setup เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง สำหรับการตั้งค่าให้กับ ISE

 • กรอกข้อมูลตาม Wizard จนครับ จากนั้นรออระบบ ทำการติดตั้งโปรแกรม

 • หลังจากระบบติดตั้ง ISE สำเร็จ ทดสอบโดยการเข้า ISE ผ่านหมายเลข IP ที่เราได้กำหนดเอาไว้

เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับการ Deploy Cisco ISE บน VMware ESXi เป็นยังไงกันบ้าง ไม่ยากเลยใช่มั้ย สามารถติดตามบทความ และเกร็ดความรู้ดี ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ http://www.ablenet.co.th/category/article/