19″ Germany Standard Rack (G3 Series)

ข้อกำหนดทั่วไป  บริษัทฯผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมจะต้องเสนออุปกรณ์ดังนี้ ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว, รางไฟ, พัดลมระบายอากาศ, ถาดรองอุปกรณ์ และอื่นๆ ให้ครบถ้วน บริษัทฯผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน บริษัทฯผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งจะต้องส่งตู้ตัวอย่างเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติก่อนการติดตั้งหรือก่อนการส่งมอบตู้เก็บอุปกรณ์ บริษัทฯ ผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งจะต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย ต้องมีแคตตาล็อคตัวจริง และแสดงรายละเอียดของคุณลักษณะของตู้โดยละเอียด ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของตู้เก็บอุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม G3 SERIES ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19นิ้ว (19” RACK STANDARD) คุณสมบัติทั่วไป [ เลือกขนาดที่จะใช้ ] ใส่อุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (19” RACK CABINET) โดยสามารถยึดอุปกรณ์มาตรฐาน 19 นิ้วได้ มีขนาดความสูง [15U, 27U, 36U, 42U] มีความกว้างด้านหน้า [600 , 800 mm.] ขนาดความลึก [600mm., 800 mm., 900 mm.., 1000 mm., 1100 mm.] […]

How to Import Cisco UC Phone/Line via BAT into CUCM

การเพิ่มโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ลงไปใน CUCM (Cisco Unified Communication Manager) หรือ IP PBX สามารถทำได้หลายท่านะครับ ผมจะแบ่งหลัก ๆ มาเป็น 3 วิธีครับ คือ 1.วิธีการแจก Auto Extension/Auto Register ผ่านทาง CUCM เลย โดยการ Set ค่าเริ่มต้นให้มันว่า Start ตั้งแต่เบอร์อะไร จบที่เบอร์อะไรเช่น 1000 – 1999 ก็จะแจกไปทั้งหมด 1000 เบอร์ หากเราเอาโทรศัพท์ IP Phone ไปเสียบมันจะทำการ Register เข้ามาอัตโนมัติและได้รับเบอร์ไล่เรียงกันไป เหมือนการได้รับ IP จาก DHCP Server นั่นเองครับ 2.วิธีการ Manual ซึ่งเป็นวิธีการที่เหนื่อยหน่อยนะครับ เพราะต้องทำทีละตัว ๆ เลยครับ ต้องดู MAC Address […]