ระบบสื่อสารแบบศูนย์รวม หรือ ระบบตู้สาขาแบบไอพี

 1. ระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communications)

1.1 อุปกรณ์ควบคุมการสื่อสารแบบ IP จำนวน 1 ชุด (R-CBE6K-K9)

  • ต้องมีความสามารถที่จะใช้งานเครื่องโทรศัพท์ (IP Telephone) ที่ใช้โปรโตคอลเฉพาะ และโปรโตคอล SIP และมี License สำหรับใช้งานเครื่องโทรศัพท์แบบพื้นฐานได้ไม่น้อยกว่า 135 ไลเซนซ์
  • ต้องมีการทำงานทดแทนกันได้เป็นแบบ 1+1 ทุกส่วนประกอบโดยที่อุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหาโทรศัพท์จะต้องสามารถใช้งานได้ โดยต้องสามารถใช้งานโทรศัพท์ที่ใช้โปรโตคอล SIP และโปรโตคอลเฉพาะของบริษัทผู้ผลิต และอุปกรณ์สำรองสามารถนำไปติดตั้งที่ศูนย์สำรอง (Disaster Recovery Site)โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ใดๆ
  • สามารถบริหารและจัดการผ่านโปรแกรม Web Browser (HTTPS) ได้ และสามารถจัดสิทธิของผู้ดูแลได้
  • สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ Analog Phone, IP Phones, Soft Phone, Wireless Phone, Smart Phone และ Video Phone
  • สามารถแสดงผลภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเครื่องโทรศัพท์ได้
  • รองรับ Multi-Tenant เพื่อที่จะสามารถรวมระบบโทรศัพท์ของหลายๆองค์กรภายในที่มีเบอร์ซ้ำกันให้ทำงานร่วมกันได้
  • สามารถเชื่อมต่อ Voice Gateway โดยใช้มาตรฐาน 323, SIP และ MGCP ได้
  • มีความสามารถรองรับ Telephony Application Programming Interfaces (APIs) เพื่อสามารถทำงานเชื่อมต่อกับ Application ต่างๆ
  • สามารถกำหนด Call Admission Control ได้ในกรณีที่ bandwidth ไม่เพียงพอโดยสามารถใช้งานได้ทั้ง Voice และ Video
  • สามารถกำหนด Automated Alternative Call Routing ได้ในกรณีที่ bandwidth ไม่เพียงพอ หรือ WAN Link ขาดการติดต่อ
  • มี TSP 2.1 Interface และ JTAPI 2.0 Service Provider Interface เพื่อสามารถเชื่อมต่อการทำงานกับ Standard Applications อื่นๆได้
  • สามารถบันทึก Call Detail Records (CDRs) ของการใช้โทรศัพท์ภายในองค์กร เพื่อนำมาใช้ในการทำ Billing ได้
  • มี Software tool เพื่อที่จะสามารถเพิ่ม, ลบ หรื่อเปลี่ยนแปลง Configuration ของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น IP Phones ได้จำนวนมากในเวลาพร้อมกัน (Bulk Administration Tool)
  • มี Software tool ที่สามารถ Monitor อุปกรณ์ต่างๆในระบบแบบ Real-Time
  • สนับสนุน Audio Conference แบบ Ad-Hoc และ Meet-me ได้อย่างน้อย
  • เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลบนพื้นฐานของ  LDAP ได้ โดยสามารถเชื่อมระบบเข้ากับ Microsoft Active Directory หรือ Netscape Directory Server เพื่อความง่ายต่อการบริหาร Database ของ Users
  • มีความสามารถในการเป็น TFTP Server เพื่อความง่ายในการ Upgrade software และ Configuration ของ IP Phones ระบบ (Centralized Management)
  • รองรับ Codec อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 711 mu-law, G.711 a-law, G.723.1, G.729A/B, GSM-EFR, G.722 Wideband Audio, iSAC และ AAC-LD ได้
  • รองรับ Fax over IP ตามมารตฐาน 38 Fax Relay
  • สามารถกำหนดกลุ่มของผู้ใช้งานที่สามารถโทรทางไกลได้ โดยผู้ใช้งานต้องกดรหัส (PIN NUMBER) ก่อนจึงจะสามารถโทรทางไกลได้
  • สามารถให้คนที่มี Priority สูงกว่าสามารถโทรออกสายนอกในขณะที่สายเต็ม หรื่อโทรเข้า IP Phone เครื่องอื่นที่ให้งานอยู่ได้ (Multilevel Precedence and Preemption)
  • สามารถกำหนดตารางเวลาในการใช้งานโทรศัพท์ และกฎเกณฑ์ในการโทร (Translation pattern, route pattern) เข้าและออก ที่แตกต่างกันตามแต่ละช่วงเวลา time of day, day of week หรือ day of year ได้.
  • รองรับ Calling Line Identification (CLID)
  • รองรับ Calling party name identification (CNID)
  • รองรับ Extension Mobility โดยที่ User สามารถ Login ที่เครื่องโทรศัพท์เครื่องใด แล้วโทรศัพท์เครื่องนั้นจะเปลื่ยนแปลงกลายเป็นของคนผู้นั้น จนกว่าจะ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้อง Login ที่โทรศัพท์รุ่นเดียวกัน.
  • สามารถสั่งงานให้โทรศัพท์โทรออกจาก Application ได้แก่ Microsoft Office, Internet Explorer และ Mozilla Firefox ได้เป็นอย่างน้อย
  • สามารถเชื่อมต่อกับ IP PBX ระบบอื่นๆ ด้วย SIP Trunk และ 323 Trunk ได้
  • เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการทำงานตามมาตรฐาน SNMP
 • เครื่องแม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบ Unified Communication จำนวน 1 ชุด (BE6M-M4-K9=)
  • มี CPU Socket สำหรับตระกูล Intel E52630 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 socket พร้อมเสนอ CPU ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
  • มีหน่วยความจำแบบ DDR4-2133MHz หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 32 GB
  • มี Storage แบบ front-accessible, hot-swappable ที่รองรับการทำ RAID 0,1,5 ได้ พร้อมเสนอ Storage แบบ SAS (หรือ Near line SAS หรือ SATA) ขนาด 300 GB ที่ 10,000 RPM จำนวน 6 หน่วย
  • มี Redundant Power supply โดยแต่ละหน่วยต้องรองรับได้ไม่น้อยกว่า 770 วัตต์
  • มี Network Interface ขนาดไม่น้อยกว่า 1 Gbps จำนวน 2 พอร์ต
  • ผู้ดูแลระบบสามารถเข้ามาบริหารและจัดการผ่านทาง IPMI 0, HTTP, HTTPS, CLI ได้
  • นำเสนอพร้อมระบบปฏิบัติการแบบ Virtualization ของ VMware ESXi โดยติดตั้ง ซอฟแวร์ระบบ Unified Communication ทั้งหมดที่นำเสนอ บนระบบของ VMware ESXi ให้สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี