การรับประกันของอุปกรณ์ Cisco

เนื่องจากมีคนถามมาทาง Facebook ในกลุ่มของ Cisco Wireless in Thailand ในเรื่องของ Cisco Service ผมได้มีโอกาสตอบคำถามไปใน Facebook จึงได้เอามามาลงใน Website นี้ไว้ เพื่อคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มจะได้มีความเข้าใจด้วย ตามด้านล่างนี้ครับ การรับประกันของ Cisco แบ่งเป็น 2 แบบนะครับ 1. Service Contrat ที่เราเห็นก็บ่อยๆ ก็จะเป็นแบบ SMBSA, SMARTNet Service เป็นต้น ซึ่ง Service Level Agreement (SLA) เราก็สามารถเลือกซื้อได้ว่าจะเป็น 24x7x2, 24x7x4, 8x5x4 หรือ 8x5xNBD ( NBD = Next Business Day) หรือ onsite ก็ตามแต่ความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ บวกเงินในกระเป๋าเรา 2. Warranty เป็นแบบ […]

WLAN Controller AIR-CT5520

อุปกรณ์ Wireless LAN Controller (AIR-CT5520) อุปกรณ์ต้องเป็น Appliance ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ควบคุมอุปกรณ์ Wireless Access Point โดยเฉพาะ มีพอร์ต 10Gbps อย่างน้อย 2 พอร์ตโดยต้องรองรับการทำงานแบบ 1AX และมีพอร์ท Out-of-Band Management แบบ 1 พอร์ท มีพอร์ต 1Gbps อย่างน้อย 3 พอร์ตเพื่อทำงานในการบริหารจัดการแบบ โดยมีอย่างน้อย 1 พอร์ตในการบริหารจัดการแบบ CIMC และการทำระบบสำรอง สามารถควบคุม Access Point ได้ไม่น้อยกว่า 100 เครื่อง และสามารถขยายได้สูงสุด 1500 เครื่องภายในอุปกรณ์ตัวเดียว และสามารถรองรับเครื่องลูกข่ายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 เครื่อง สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE11a, 802.11b, IEEE 802.11g , IEEE 802.11n และ […]

CCR1036-8G-2S+

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางรอง (Access Router) จำนวน 1 เครื่อง (CCR1036-8G-2S+) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 36 Core และมีความเร็วไม่น้อยกว่า 2 GHz มีหน่วยความจำ RAM อย่างน้อย 4 GB มีพอร์ตแบบ SFP+ ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต และมีพอร์ตแบบ USB อย่างน้อย 1 พอร์ต มีพอร์ต Gigabit Ethernet 10/100/1000 แบบ RJ-45 อย่างน้อย 8 พอร์ต มีพอร์ตแบบอนุกรม RS232 ที่ทำหน้าที่กำหนดพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ได้ (Local configuration) จำนวน 1 พอร์ต สนับสนุน การทำงาน Hotspot, Loadbalance, Firewall, QoS ได้เป็นอย่างน้อย สนับสนุนการทำงาน […]

ASA 5516-X FirePOWER

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (ASA5516-X-K9) เป็นอุปกรณ์เฉพาะ Hardware appliance ที่ออกเพื่อทำหน้าที่ Firewall , Next Generation Intrusion Prevention System และ VPN Gateway หรือเทียบเท่า มี Flash Memory ไม่น้อยกว่า 8 GBและมี Solid-state drive ไม่น้อยกว่า 100GB มีการเชื่อมต่อ (Concurrent/Maximum connections) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 250,000 sessions และ 20,000 connections per second โดยมี Firewall Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 8 Gbps มี Intrusion Prevention Throughput และ Firewall Throughput รวมสูงสุดไม่น้อยกว่า 450 Mbps สามารถทำ […]