หลังจากที่เกิดกรณี DDoS Attack เว็บไซต์ KrebsOnSecurity.com

หลังจากที่เกิดกรณี DDoS Attack เว็บไซต์ KrebsOnSecurity.com, บริษัทโฮสติ้ง OVH และ Dyn DNS โดยใช้กองทัพ Botnet ที่มาจากอุปกรณ์ Internet of Things รวมไปถึงกรณีที่ซอร์สโค้ดของ Mirai IoT DDoS Botnet ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ทำให้หลายฝ่ายหันมาสนใจความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ IoT มากขึ้น

สำหรับผู้ใช้งานระดับองค์กรเอง Cisco ได้นำเสนอ Framework สำหรับเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ IoT ตั้งแต่ระดับ Network Architecture ไปจนถึงการใช้งานระดับแอพพลิเคชัน โดยครอบคลุมประเด็นเรื่อง Authentication, Authorization, Network Enforced Policy และ Secure Analytics: Visibility and Control
ผู้ที่สนใจนำไอเดียของ IoT Security Framework จาก Cisco ไปใช้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่: http://www.cisco.com/…/s…/secure-iot-proposed-framework.html

From Cisco Thailand User Group Fanpage : https://www.facebook.com/ciscoth/posts/1160086987403459:0